ROSITACORRER

เว็ปไซต์รวมเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย

Turnip เทอร์นิพ ผักแคลอรี่ต่ำ

Turnip เทอร์นิพ ผักแคลอรี่ต่ำ

Turnip เทอร์นิพ ผักแคลอรี่ต่ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica campestrisvar. rapa

ลักษณะทั่วไป เทอร์นิพเป็นพืชในเขตหนาวและอบอุ่น จัดอยู่ในตระกูล Brassicaceae เป็นอาหารของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ แต่บางครั้งใช้เป็นอาหารของสัตว์ มีแหล่งกำเนิดในประเทศรัสเซีย ไซบีเรีย เป็นพืชสองฤดูแต่ปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีลักษณะคล้ายแรดิช รับประทานส่วนของรากสะสมอาหาร ที่ขยายใหญ่และเรียกว่า หัว (swallen root) 10 ผักแคลอรี่ต่ำ ตัวช่วยลดน้ำหนัก

ซึ่งมีหลายแบบ เช่น ทรงแบน ทรงกระบอก ใบมีสีเขียวอ่อน ลักษณะบาง มีขนปกคลุม นิยมบริโภคกันมากในรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาและในยุโรป เทอร์นิพเคยเป็นพืชผักที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น จีนตอนเหนือ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันความสำคัญลดน้อยลง สำหรับประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคผักกาดหัวจีนมากกว่า หัวเทอร์นิพ มีรสชาติดี กรอบ แต่ต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการฟ่ามหรือกลวงตรงกลาง รับประทานส่วนของรากที่เป็นหัวอยู่ใต้ดิน สีขาวลักษณะเหมือนหัวไชเท้า แต่มีรูปทรงสั้นกว่า นิยมนำมาทำซุป ต้มจืด หรือลวกเพื่อรับประทานในจานสเต็ก สลัด

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร เทอร์นิพเป็นผักที่มีวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินบี ในปริมาณสูงเช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ในตระกูล Brassicaceae นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหาร เช่น แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรตสูง ประกอบอาหารได้ทั้งหัวและใบ เช่น ต้มจืด ต้มซุป หรือใช้ประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับผักกาดหัวจีน หรือหัวไชเท้า

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ดินที่ปลูกเทอร์นิพได้ผลดีควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำและอากาศดี หน้าดินลึก ความเป็นกรด – ด่างของดิน 6.0 – 6.5 และต้องการความชื้นในดินสูง เนื่องจากเทอร์นิพเป็นพืชวันยาวต้องการอุณหภูมิต่ำ เพื่อการเจริญเติบโต และการฟอร์มหัว อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 15 – 20 องศาเซลเซียส เทอร์นิพต้องการความเข้มแสงสูง ประมาณ 5,000 lux ความเข้มของแสงมีอิทธิพลต่อปริมาณวิตามินซี ในหัวเทอร์นิพ ถ้าความเข้มแสงสูงปริมาณวิตามินซีในหัวเทอร์นิพจะสูงขึ้นตามลำดับ

การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาระยะต่างๆของการเจริญเติบโต

การเตรียมกล้า หยอดเมล็ดในแปลงปลูกตามแนวขวาง ระยะห่างระหว่างแถว 25 ซม.

ข้อควรระวัง – อย่าหยอดเมล็ดให้ลึกเกินไปและควรหยอดอย่างระมัดระวัง

การเตรียมดิน ขุดดินตาดแดดประมาณ 2 สัปดาห์ โรยปูนขาว อัตรา 0 – 100 กรัม/ตร.ม. ทิ้งไว้

การปลูก ขุดพลิกดินที่ตากแดดไว้อย่างน้อย 14 วัน กำจัดวัชพืช ขึ้นแปลงกว้าง 1 เมตร ย่อยดินให้ระเอียดใส่ปุ๋ย 12 – 24 –12 อัตรา 30 กรัม/ตร.ม. ปุ๋ยคอกอัตรา 1 กก./ตร.ม. และโบแรกซ์อัตรา 1 กรัม/ตร.ม. (ถ้าพบว่าดินขาดโบรอน) คลุกผสมกับดินให้ทั่ว ปรับหน้าดินให้เรียบ ขีดร่องลึก 0.5 ซม. ระยะปลูก 20 ซม. ระหว่างแถว 10 ซม.หยอดเมล็ดแล้วกลบดิน

การให้น้ำ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรให้น้ำแฉะจนเกินไป อาจติดตั้งมินิสปริงเกอร์หรือใช้หัวบัวฝอยรด

การให้ปุ๋ย หลังจากหยอดเมล็ด ทำการถอนแยกเอาต้นที่อ่อนแอออกทิ้งและกำจัดวัชพืช เมื่ออายุได้ 10 – 15 วัน ใส่ปุ๋ย 8 – 24 – 24 โดยทำร่องลึก 2 – 3 ซม. ระหว่างต้น โรยปุ๋ยลงร่อง กลบดินและรดน้ำ

ข้อควรระวัง

ควรฉีดพ่นอาหารเสริม
ระวังการขาดโบรอน จะทำให้หัวแตก
ควรมีการให้น้ำที่สม่ำเสมอ
การดูแลโดยกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ
การเตรียมแปลงปลูกให้มีสภาพร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์

ช่วงเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุได้ 40 – 50 วัน

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวเมื่ออายุและขนาดเหมาะสม โดยถอนขึ้นจากดิน
ตัดใบออกเหลือก้านใบ ประมาณ 1 นิ้ว ล้างให้สะอาดด้วยน้ำ
ผึ่งให้แห้ง ระวังอย่าให้เกิดรอยแผลหรือช้ำขณะล้าง
จัดชั้นคุณภาพ บรรจุในตะกร้าพลาสติกที่กรุด้วยกระดาษทั้งตระกร้า
ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ คุณภาพขั้นต่ำ เป็นเทอร์นิพทั้งหัว สด สะอาด มีรูปร่างและสีตรงตามพันธุ์ ไม่มีจุดสีน้ำตาลหรือดำ หรือช่องว่างภายในหัว ไม่มีใบปลอดภัยจากสารเคมี

การจัดชั้นคุณภาพ

ชั้นหนึ่ง 1. หัวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรขึ้นไป
2. ผิวอาจมีตำหนิจากริ้วรอยได้บ้างแต่ต้องไม่ชัดเจน
3. ไม่มีตำหนิจากรอยแตก ช้ำ ผิวเป็นสะเก็ด และแผลเป็น
4. เนื้อมีความแน่น ไม่ฟ่าม
5. มีคุณภาพอย่างน้อยตามคุณภาพขั้นต่ำ

ชั้นสอง 1. หัวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 5 เซนติเมตร
2. อาจมีรูปร่างผิดปกติได้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนในภาชนะบรรจุ
3. มีตำหนิจากสะเก็ด และแผลเป็นได้บ้างแต่ไม่ชัดเจน
4. มีคุณภาพอย่างน้อยตามคุณภาพขั้นต่ำ

ชั้น U 1. หัวมีเส้นผ่าศูนย์กลางหัวน้อยกว่า 4 เซนติเมตร
2. มีตำหนิได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนในภาชนะบรรจุ
3. อาจมีรูปร่างผิดปกติได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนในภาชนะบรรจุ
4. มีคุณภาพอย่างน้อยตามคุณภาพขั้นต่ำ

ข้อกำหนดในการจัดเรียง เทอร์นิพในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องเป็นชั้นคุณภาพเดียวกันและมีคุณภาพสม่ำเสมอ

การเก็บรักษา อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บรักษาได้นาน 4 – 5 เดือน

Turnip เทอร์นิพ ผักแคลอรี่ต่ำ ช่วงเวลาที่มีผลผลิต : ม.ค. – ธ.ค.

| หาเงินออนไลน์ได้ง่ายๆ แค่คลิก : PG SLOT

สุขภาพและการออกกำลังกาย

admin

Back to top