มะลิ

มะลิ

มะลิ ดอกไม้ดอกเล็กๆ สีขาวบริสุทธิ์ที่มีก…