เงาะ เป็นไม้ผลเมืองร้อน สุดยอดผลไม้เมืองไทย

เงาะ เป็นไม้ผลเมืองร้อน มีถิ่นกำเนิด ในป…