สรรพคุณ “ยาดองสุดฮิต 2019” โด่ทั้งคืน โด่ไม่รู้ล้ม

สรรพคุณ “ยาดองสุดฮิต 2019” โด่ทั้งคืน โด่ไม่รู้ล้ม เมื่อเอ่ยถึงภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนก็ยังนิยมดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้ นั่นก็คือ “ยาดอง” ความหมายของยาดอง ตามพจนานุกรมไทย กล่าวถึงคำนี้ ว่า ยาที่ใช้เครื่องสมุนไพรห่อแช่เหล้า ทั้งที่ความจริงแล้ว การดองเหล้า มีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งข้อดีข้อเสียปะปนกันไป

ในอดีตนิยมดื่มยาดอง เพราะเชื่อว่า การนำเหล้ามาดองกับสมุนไพร ทำให้ตัวยาในสมุนไพรถูกเหล้าทำลายได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อดื่มยาดองที่ผสมเหล้านั้น สรรพคุณของสมุนไพรจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ขออ้างอิงผลงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งพอจะสรุปไว้ว่า “จากการวิจัยมานานกว่า 1 ปี สามารถรวบรวมตำรับยาดองได้ทั้งหมด 91 สูตร พบพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมยาดอง 242 ชนิด ที่สำคัญพบว่าหลายชนิดมีสรรพคุณตามคำร่ำลือจริง ร่วมถึงสรรพคุณที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพราะฉะนั้น การปรุงยาดองของผู้ปรุงยาแต่ละคน จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน”


อย่างไรก็ตาม แม้ยาดองเหล้าสมุนไพร จะมีสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ผสมอยู่จริง แต่ทีมงานวิจัยเตือนว่า ไม่ควรบริโภคยาบำรุงชนิดยาดองมากเกินไป ถ้าบริโภคแต่ปริมาณที่พอดีก็จะเป็นยา แต่ถ้าบริโภคมากเกินขนาด ก็สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นเดียวกัน

“ยาดองเหล้า” มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์

เป็นยารักษาโรคต่างๆ เช่น อาการปวดเมื่อย บำรุงเลือด บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ บางสูตรก็ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แต่ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มบุคคลที่ยังกล่าวถึง “ยาดองเหล้า” ว่าเป็นข้ออ้างของคนดื่มสุรา ไม่ได้มีสรรพคุณของสมุนไพรจริง กินสุ่มสี่สุ่มห้าอาจเป็นอันตรายด้วยซ้ำ เรื่องนี้จึงเกิดเป็นข้อสงสัย และเกิดการถกเถียงกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพล้กษณ์ของยาดองเหล้า

ในวันนี้ “ยาดองเหล้า” นับเป็นยาสมุนไพรที่กำลังได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ชาวชนบทในภาคเหนือ เห็นได้จากการที่มี”ร้านขายยาดองเหล้า”เปิดบริการอยู่ทั่วไป
โดยรวมแล้ว”ยาดองเหล้า”เกือบทุกตำรับจะมีสรรพคุณที่เกี่ยวกับ “การบำรุงกำลัง”,”แก้ ปวดเมื่อย”,”ปวดหลัง”, “ปวดเอว” เนื่องจากการทำงานหนัก จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้แรง งาน มีบางตำรับที่ใช้บำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังคลอดที่อยู่ไฟไม่ได้ และบางตำรับสามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตและเหน็บชาได้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่ายาดองเหล้าบางตำรับเป็นยาบำรุง ความกำหนัดที่ได้ผลดีเยี่ยม

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกนั้น เขาสามารถพัฒนาภูมิปัญญาด้านการสกัดยาด้วยการดองเหล้า ไปเป็นยาแผนปัจจุบันตำรับต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ และสามารถผลิตยาขายส่งไปทั่วโลก หรือแม้แต่ประเทศจีน ตำรับยาดองเหล้าก็ได้รับการพัฒนาส่งเสริมจนได้รับการยอมรับไปทั่วเช่นกัน

แต่ในประเทศไทยการพัฒนายาดองเหล้าได้หยุดชะงักไป เพราะยาดองเหล้าถูกนำไปใช้ในสัญลักษณ์ของคนชั้นล่าง หรือชนชั้นกรรมกรเสียมากกว่าการแสดงถึงเอกภาพด้านการรักษา ขณะเดียวกัน กฎหมายในเมืองไทยเกี่ยวกับการนำเหล้ามาดองยา ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้สามารถทำได้ ยาดองเหล้าจึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม การต่อยอดภูมิปัญญาด้านการสกัดยาด้วยเหล้าของไทยจึงหมดไปด้วย ทั้งๆ ที่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้วยการดองยานั้นมีอยู่หลากหลายตำรับ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพในการรักษาอย่างดียิ่ง

ที่มา : PG SLOT

สรรพคุณ "ยาดองสุดฮิต 2019" โด่ทั้งคืน โด่ไม่รู้ล้ม

ข้อดี-ข้อเสียของการใช้ยาดองเหล้า

ข้อดีของการใช้ยาดองเหล้า
1. เหล้าหรือแอลกอฮอล์ช่วยสกัดสารสำคัญในสมุนไพรออกมา ได้มาเป็นยารักษาโรคได้ตามสรรพคุณของยาที่ใช้ดอง
2. ไม่เปลืองตัวยาสมุนไพรมากเพราะใช้ยาในประมาณที่น้อยแต่สามารถสกัดยาออกมาได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีด้านนิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมเพราะบางชนิดหายากและใกล้สูญพันธุ์
3. ช่วยบำรุงร่างกาย เจริญอาหาร
4. ช่วยบำรุงสุขภาพและขับสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกได้มากกว่ากระบวนการทั่วไปของร่างกายจะทำได้เอง เช่น ขับน้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตร ขับเลือดเสียและช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง เนื่องจากมีประจำเดือน บำรุงน้ำนม เป็นต้น
5. สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานประมาณ 1-2 ปี จากนั้นคุณภาพจะเริ่มเสื่อมลง
6. ประโยชน์ทางด้านการค้าและการกระจายรายได้ การซื้อขายยาดองทำให้เกิดอาชีพทางการค้าขึ้นหลายๆ จุด เช่น ศาลายาดอง ซุ้มยาดอง ยาดองข้างถนน เป็นต้น
7. ช่วยอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาด้านยาในวงการแพทย์แผนไทย

ข้อเสียของยาดอง
1. การดื่มยาดองในปริมาณมากๆ จะทำให้เสียสุขภาพ และเสียสถานภาพทางสังคมได้
2. การดื่มยาดองในประมาณมากจะทำให้เป็นโรคตับแข็ง หรือโรคสุราเรื้อรังได้ เพราะไม่ได้ดื่มในลักษณะของยาแต่ดื่มในลักษณะของการดื่มเหล้า เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคหัวใจ มะเร็ง โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี ความจำเสื่อม และอื่นๆ อีกมาก
3. ในหญิงหลังคลอดบุตรแม้จะช่วยขับน้ำคาวปลาและบำรุงน้ำนมก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วย เพราะยังให้นมบุตรอยู่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กทารกได้ เคยมีรายงานทางการแพทย์ที่ว่ามีทารกที่มีอาการเลือดออกมากผิดปกติในแม่ที่ดื่มยาดองเหล้า เนื่องจากยาบางชนิดที่ใช้ดองนั้นจะมีสารเฮโมไลติก เช่น สารคูมารินเจือปนอยู่ซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้
4. ยาดองเหล้าแต่ละสูตรนั้นยังไม่เคยได้รับการวิเคราะห์ทางพิษวิทยา แต่ด้วยอาศัยกินเป็นยาครั้งละ 15 ซีซี หรือ 1 ถ้วยตะไลวันละ 3 ครั้ง เท่านั้นซึ่งเป็นประมาณไม่มาก จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างเฉียบพลันได้ แต่ในระยะยาวเราไม่มีทางรู้ได้เลย
5. ประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมสูตรยาดองที่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นอันตราย แต่ใช้ตามสูตรของหมอพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่น และดองตามสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ
6. ในทางการค้านั้นยังถือว่ายาดองเหล้าผิดกฎหมายอยู่ ดังนั้นถ้าจะทำเป็นการค้าให้ถูกต้องนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขให้ยาดองเหล้าถูกกฎหมายและมีมาตรฐาน ผ่านการตรวจพิษวิทยา

อย่างไรก็ตามยาดองก็มีข้อห้ามใช้สำหรับกลุ่มคนต่างๆ ดังนี้คือ
– สตรีมีครรภ์

– ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

– ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

– ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ

– ผู้ป่วยที่กำลังมีไข้สูง

– ผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์

สรรพคุณ "ยาดองสุดฮิต 2019" โด่ทั้งคืน โด่ไม่รู้ล้ม

>> สุดยอดยาดองยอดฮิต 2019 <<

โด่ไม่รู้ล้ม เป็นสมุนไพรที่หลายคนน่าจะพอคุ้นหูอยู่บ้าง ด้วยชื่อเรียกอันเป็นเอกลักษณ์แค่ได้ยินก็รู้ทันทีว่ามีสรรพคุณเรื่องบำรุงกำลังทางเพศ ชื่อ โด่ไม่รู้ล้ม มาจากลักษณะทางกายภาพที่เวลาถูกเหยียบหรือโดนทับก็จะสามารถดีดตัวขึ้นมาใหม่ได้เหมือนปกติ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด นอกจากจะนิยมปลูกเพื่อเป็นพืชสมุนไพรแล้ว ยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับประจำบ้านเพื่อความสวยงาม สำหรับสรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องบำรุงสุขภาพทางเพศเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลากหลายทั้ง ลดไข้ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แก้อักเสบ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันโด่ไม่รู้ล้มถูกนำมาแปลรูปเป็นสมุนไพรที่ง่ายต่อรับประทานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเป็นผงพร้อมชงดื่ม ยาดองเหล้าโด่ไม่รู้ล้ม และในรูปแบบโด่ไม่รู้ล้มแคปซูล

ว่านโด่ไม่รู้ล้ม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Elephantopus scaber L. โด่ไม่รู้ล้ม จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านของการบำรุงและดูแลร่างกาย มีสรรพคุณทั้งแก้อาการอ่อนเพลีย ใช้แก้ไข้ แก้อาการตัวร้อน ช่วยในการขับพิษไข้ รวมทั้งอาการไอเรื้อรัง นอกจากนี้โด่ไม่รู้ล้มยังถูกนำมาผสมกับสมุนไพรอื่นเพื่อใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดและช่วยในการเสริมสร้างบำรุงสุขภาพทางเพศได้ทั้งชายและหญิง

ต้นโด่ไม่รู้ล้ม เป็นพืชล้มลุก ที่มีลำต้นสั้น สูงประมาณ 10 – 30 เซนติเมตรอยู่ในระดับพื้นผิวดิน ตามลำต้นและส่วนใบจะมีขนละเอียดเป็นสีขาว มีความสาก ห่าง ทอดขนานอยู่กับผิวใบ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด สามารถพบได้ทั่วไปตามป่าโปร่งที่มีดินค่อนข้างเป็นทราย ในป่าเต็งรัง ป่าดิบ และในป่าสนเขาทั่วทุกภาคของประเทศไทย และประเทศในเขตร้อนทั่วโลก ใบโด่ไม่รู้ล้ม มีใบเป็นใบเดี่ยวอยู่เหนือบริเวณเหง้าติดกันเป็นวงกลม เรียงสลับชิดกันอยู่เป็นกระจุกคล้ายกุหลาบซ้อนอยู่ที่โคนต้น ลักษณะใบเป็นรูปหอกหัวกลับ ขอบใบเป็นหยักหรือเป็นจักคล้ายกับฟันเลื่อยห่างๆ ส่วนดอกของโด่ไม่รู้ล้ม จะออกดอกเป็นช่อโดยแทงออกมาจากลำต้น สำหรับผลโด่ไม่รู้ล้ม ลักษณะเป็นผลแห้งและไม่แตก ผลเล็กและเรียว เป็นรูปกรวยแคบ ผิวด้านนอกผลมีขนหนา

ประโยชน์และสรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้ม

1.บำรุงร่างกาย

คนส่วนใหญ่นำโด่ไม่รู้ล้มมารับประทานไม่ว่าจะทานสด นำมาต้ม หรือนำมาดองเหล้า ก็เพราะเชื่อว่าโด่ไม่รู้ล้มมีฤทธิ์ช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย มีกำลัง กินแล้วช่วยให้ทานข้าวได้เยอะ ซึ่งสรรพคุณเรื่องบำรุงร่างกายถือเป็นสรรพคุณที่เด่นที่สุดของสมุนไพรโด่ไม่รู้ล้ม นอกจากจะช่วยการบำรุงร่างกาย แก้อาการอ่อนเพลีย ช่วยให้มีกำลังแล้ว โด่ไม่รู้ล้มยังมีสรรพคุณที่เหมาะแก่การเป็นสมุนไพรประจำบ้าน เพราะมีฤทธิ์ในการช่วยถอนพิษไข้ แก้อาการตัวร้อน แก้ไอ แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย โดยวิธีรับประทานที่ดีที่สุดคือการนำมาต้นน้ำดื่ม สามารถต้มได้ทั้งต้น หรือจะแยกเฉพาะส่วน ราก ใบ ล้ำต้น ก็ได้เช่นกัน

โด่ไม่รู้ล้ม สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ โดยมีรายงานวิจัยว่าที่เอทานอลที่สกัดได้จากโด่ไม่รู้ล้มมีค่าความเข้มข้นที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังนำโด่ไม่รู้ล้มไปสกัดเพื่อรักษาอาการอักเสบจากการติดเชื่อชนิดต่างๆ เช่น ลำไส้อักเสบ ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ รวมทั้งยับยั้งเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย

3.รักษาอาการที่เกี่ยวกับการปัสสาวะ

ช่วยในการขับปัสสาวะ แก้อาการขัดเบา ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของทางเดินปัสสาวะอักเสบ ช่วยลดการเกิดนิ่ว และช่วยบำรุงตับและไต นอกจากนี้ยังช่วยรักษาโรคเฉพาะของผู้หญิงอย่าง ช่วยขับระดูขาวของสตรี ส่วนของรากโด่ไม่รู้ล้มมีสรรพคุณเป็นยาบีบมดลูก กระตุ้นมดลูกให้กระชับได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารนำรากและใบต้มอาบให้กับสตรีหลังคลอดได้ด้วยเช่นกัน

4.บำรุงทางเพศ

ด้วยชื่อ โด่ไม่รู้ล้ม ทำให้หลายคนเข้าใจได้ทันทีว่าสมุนไพรตัวนี้ต้องมีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าแน่นอน ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น แม้ที่มาของชื่อ โด่ไม่รู้ล้ม จริงๆ แล้วมาจากลักษณะของต้นที่แม้จะโดนทับแต่ก็ยังสามารถชันต้นตั้งขึ้นมาได้อีก โดย โด่ไม่รู้ล้ม มีฤทธ์ช่วยบำรุงกำหนัด เพิ่มความต้องการทางเพศทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ช่วยฟื้นฟูและบำรุงสมรรถภาพ ช่วยลดภาวะอวัยวะเพศแข็งตัวช้า อ่อนตัวเร็ว และหลั่งเร็วในผู้ชาย ทำให้โด่ไม่รู้ล้มจึงเป็น 1 ในสมุนไพรที่นิยมนำไปสกัดเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้สรรพคุณในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ

ไอเดียการกินการใช้โด่ไม่รู้ล้มเพื่อสุขภาพ

  1. ราก รากของว่านโด่ไม่รู้ล้ม นิยมนำมาต้มน้ำดื่ม โดยรากจะมีรสชาติกร่อย หากแต่มีสรรพคุณช่วยแก้กระหายน้ำ แก้ไอ ลดไข้ แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย แก้บิด รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ขับพยาธิ ช่วยขับระดูขาวของสตรี ช่วยบีบมดลูก ช่วยขับปัสสาวะ บำรุงสมรรถภาพทางเพศ แก้ปวดเมื่อย น้ำต้มรากสามารถนำมาอมช่วยแก้อาการปวดฟันได้
  2. ใบ คุณประโยชน์ที่อยู่ในใบโด่ไม่รู้ล้มคล้ายคลึงกับที่มีอยู่ในส่วนราก แต่ใบโด่ไม่รู้ล้มจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาตรงที่มีฤทธิ์ที่ช่วยรักษาโรคทางผิวหนัง โดยมีสูตรที่ใช้มาแต่โบราณคือใหใช้ใบสด 2 กำมือมาเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวแล้วนำมาทาบริเวณแผล ช่วยบรรเทาอาการผื่นคันได้
  3. .ต้น การใช้ประโยชน์จากต้นโด่ไม่รู้ล้มสามารถใช้ได้ทั้งสดและแห้ง นำมาต้มน้ำดื่ม มีฤทธิ์เช่นเดียวกับส่วนรากและใบ บำรุงกำลัง บำรุงกาม รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และอาการท้องร่วม รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเรื่องปัสสาวะขัด ลดความเสี่ยงของการเป็นนิ่ว ช่วยขับระดูขาวของสตรี

ข้อควรระวัง

หลายคนมักจะนำสมุนไพรโด่ไม่รู้ล้มไปดองกับเหล้าก่อนนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ายิ่งผสมกับเหล้าจะทำให้สรรพคุณเรื่องเสริมสมรรถภาพทางเพศเพิ่มสูงขึ้น แต่การผสมโด่ไม่รู้ล้มกับเหล้าก็อาจมีอันตรายจากพิษของสุรา หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปหรือต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเหล้าหรือสุราส่งผลเสียต่อตับ รวมทั้งแอลกอฮอล์ในเหล้ามีผลทำให้หลอดเลือดขยายตัว คนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจ ความดันโลหิต มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงได้ หากรับประทานยาดองเหล้ามากเกินไป

ได้ทราบกันไปแล้วว่าประโยชน์และสรรพคุณของโด่ไม่รู้ล้มเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ สำหรับไอเดียการกินการใช้ก็มีมากมายหลายสูตร นำมาทำเป็นยาบำรุงสุขภาพและบำบัดอาการเจ็บป่วยได้อย่างไม่ยาก เป็นยาสมุนไพรที่มีบทบาทต่อด้านสุขภาพร่างกายหลายด้านแบบนี้ ไม่ควรพลาดกับการนำโด่ไม่รู้ล้มมาใช้กันบ้างแล้วล่ะ

สนับสนุนโดย : PG SLOT

เรียบเรียงโดย : Rositacorrer

เกมสนุกแถบได้ตัง : PGSLOT