ประโยชน์ กีฬาในร่มลีลาศ (BALLROOM DANCE)

ประโยชน์ กีฬาในร่มลีลาศ (BALLROOM DANCE)

ประโยชน์ กีฬาในร่มลีลาศ (BALLROOM DANCE) หมายถึง การเต้นรำประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะ ซึ่งใช้ในงานราตรีสโมสรต่าง ๆ ซึ่งจะต่างกับ SOCIAL DANCE ตรงที่ว่าถ้าเป็น SOCIAL DANCE จะหมายถึงการเต้นรำทุกประเภทที่จัดขึ้นเพื่อให้คนมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ที่มา : PG SLOT

ประเภทของลีลาศ

การลีลาศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ลาตินอเมริกัน (LATIN AMERICAN) ลีลาศประเภทนี้ลักษณะของการเคลื่อนที่ของเท้าจะยกสูงกว่าประเภทบอลรูม เช่น บีกิน รุมบ้า ชะชะช่า เป็นต้น

2. บอลรูม (BALL ROOM) ลีลาศประเภทนี้การเคลื่อนที่ของเท้าจะลากเลียดใปกับพี้น เช่น วอลซ์ แทงโก เป็นต้น

จังหวะบีกิน (BEQUINE)

การก้าวเท้า  การเต้นในจังหวะบีกินเป็นการเดินแบบธรรมดา เดินหน้า 3 ก้าว และ ถอยหลัง 3 ก้าว ตามจังหวะดนตรี เมื่อก้าวเท้าใดไปข้างหน้า ถอยหลัง ให้ถ่ายน้ำหนักตัวไปลงที่เท้านั้น

การจับคู่  จับคู่แบบปิด

จังหวะดนตรี เป็นแบบ 4/4 ซึ่งโดยทั่วไปทำนองดนตรีจะช้าเลียงเบสและกลองจะชัดเจน

การนับจังหวะ ควรนับ 1-2-3 พร้อมเดินตามจังหวะเสียงเบสและกลองใหญ่ ซึ่ง จะดัง 3 จังหวะเช่นเดียวกัน

พื้นฐานการเดินในจังหวะบีกินสำหรับผู้ชาย

การเดินหน้า

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้า 1 ก้าว

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาตรงไปข้างหน้า 1 ก้าว โดยให้เลยเท้าซ้ายเล็กน้อย

จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้าอีก 1 ก้าว โดยให้เลยเท้าขวา เล็กน้อย พร้อมทั้งลากเท้าขวาให้ปลายเท้าแตะพี้นข้างส้นเท้าซ้าย ส่วนส้นเท้าเปิด

การถอยหลัง

จังหวะที่ 1 ถอยเท้าขวาตรงมาข้างหลัง 1 ก้าว

จังหวะที่ 2 ถอยเท้าซ้ายตรงมาข้างหลัง 1 ก้าวโดยให้เลยเท้าขวาเล็กน้อย

จังหวะที่ 3 ถอยเท้าขวาตรงมาข้างหลังอีก 1 ก้าว โดยให้เลยเท้าซ้ายให้ปลายเท้า ขวาส่วนส้นเท้าเปิด

พื้นฐานการเดินในจังหวะบีกินสำหรับผู้หญิง

การถอยหลัง

จังหวะที่ 1 ถอยเท้าขวาตรง ๆ ไปข้างหลัง 1 ก้าว

จังหวะที่ 2 ถอยเท้าซ้ายตรง ๆ ไปข้างหลัง 1 ก้าว โดยให้เลยเท้าขวาเล็กน้อย

จังหวะที่ 3 ถอยเท้าขวาตรงไปข้างหลังอีก 1 ก้าว โดยให้เลยเท้าซ้ายเล็กน้อย พร้อมทั้งลากเท้าซ้ายข้างปลายเท้าขวา ส่วนส้นเท้าเปิด

การเดินหน้า

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้า 1 ก้าว

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาตรงไปข้างหน้า 1 ก้าว โดยให้ปลายแลยเท้าซ้ายเล็กน้อย จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า อีก 1 ก้าว โดยให้เลยเท้าขวาเล็กน้อย พร้อมทั้งลากเท้าขวาให้ปลายเท้าแตะพื้นข้างส้นเท้า ส่วนส้นเท้าเปิด

จังหวะรุมบ้า (RUMBA)

การจับคู่      จับคู่แบบปิด

จังหวะดนตรี เป็นแบบ 2/4 หรือ 4/4 ซึ่งโคยทั่วไป จังหวะรุมบ้าเป็นจังหวะเร็ว

เสียงกลองจะดังให้จังหวะชัดเจน ซึ่งจะดัง แท๊ก-แท๊ก-พั่ม

การนับจังหวะ ควรนับ 1 2-3 1 หรือ ช้า เร็ว-เร็ว ช้า ตามจังหวะกลอง

โดยจังหวะ 1 จะเป็นจังหวะช้า ส่วน 2,3 จะเป็นจังหวะเร็ว ซึ่งจังหวะแท๊กจะเป็นจังหวะเร็ว พั่มจะเป็นจังหวะช้า

การก้าวเท้า  การก้าวเท้าต้องถ่ายน้ำหนักตัวลงเท้าที่ก้าวออกไปโดยเริ่มออกใน

จังหวะพั่ม และก้าวเร็วอีก 2 ก้าวในจังหวะแท๊ก-แท๊ก

พื้นฐานการเดินจังหวะรุมบ้าสำหรับผู้ชาย

การเริ่มด้วยเท้าซ้าย

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้า 1 ก้าวประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาเฉียงไปทางขวาวางเท้าแนวเดียวกับเท้าซ้ายให้ห่างจากเท้าซ้ายประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 3 รวบเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา

การเริ่มด้ายเท้าขวา

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาตรงไปข้างหน้า 1 ก้าวประมาณ 1 ฟุต

จังหาะที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปยังทางซ้าย แล้ววางเท้าแนวเดียวกับเท้าขวาให้ห่างจากเท้าขวา ประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 3 รวบเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย

หมายเหตุ    การเริ่มต้นสำหรับผู้ชายจะเริ่มด้วยเท้าซ้ายในชุดแรก 3 จังหวะก่อน ต่อไปก็จะเริ่มชุดใหม่ด้วยเท้าขวาสลับกันไป หรือในช่วงการเริ่มด้วยเท้าขวาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นการถอยหลังก็ได้ ซึ่งก็จะปฎิบัติเช่นเดียวกับการเดินถอยหลังด้วยเท้าขวาของผู้หญิง

พื้นฐานการเดินจังหวะรุมบ้าสำหรับผู้หญิง

การถอยด้วยเท้าขวา

จังหวะที่ 1 ถอยเท้าขวาตรง ๆ 1 ก้าว   ประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 2  ถอยเท้าซ้ายเฉียงไปทางซ้ายแล้ววางเท้าแนวเดียวกับเท้าขวาให้ห่างจากเท้าขวาประมาณ 1 ฟุต

การถอยด้วยเท้าซ้าย

จังหวะที่ 1  ถอยเท้าซ้ายตรง ๆ 1 ก้าว ประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 2  ถอยเท้าขวาเฉียงไปทางขวา แล้ววางเท้าแนวเดียวกับเท้าซ้ายให้ห่างจากเท้าซ้ายประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 3  รวบเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา

หมายเหตุ    การเริ่มต้นสำหรับผู้หญิงจะเริ่มด้วยการถอยเท้าขวาในชุดแรก 3 จังหวะก่อน ต่อไปก็จะเริ่มถอยด้วยเท้าซ้ายสลับกันไป หรือในช่วงการถอยด้วยเท้าซ้ายอาจจะเปลี่ยนมาเป็นการเดินหน้าก็ได้ ซึ่งก็จะปฎิบัติเช่นเดียวกับการเดินด้วยเท้าซ้ายของผู้ชาย

ประโยชน์ กีฬาในร่มลีลาศ (BALLROOM DANCE)

จังหวะ ชะ ชะ ช่า (CHA CHA CHA)

การจับคู่      จับคู่แบบปิด

จังหวะดนตรี เป็นแบบ 4/4 ซึ่งโดยทั่วไปจังหวะ ชะ ชะ ช่า เป็นจังหวะเร็วเสียงกลองจะดังทึ่ง-ทึ่ง-ต้ง-ต้ง-ทึ่ง

การนับจังหวะ ควรนับ 1-2-ชะ-ชะ-ช่าหรือ1-2-3-4-5ตามจังหวะกลองคือ

1-2 เท่ากับ ทึ่ง ทึ่ง และ ชะ-ชะ-ช่า หรือ 3-4-5 จะเท่ากับ ต้ง – ต้ง – ทึ่ง

การก้าวเท้า  เริ่มก้าวเท้าจังหวะกลองทึ่งแรกเป็นจังหวะ 1 ทึ่งที่ 2 เป็นจังหวะ 2

แล้วก้าว 3-4-5 หรือ ชะ-ชะ-ช่า เป็นจังหวะกลอง ต้ง-ต้ง-ทึ่ง

พื้นฐานการเดินในจังหวะ ชะ ชะ ช่า สำหรับผู้ชาย

ครึ่งแรก (การเดินหน้า)

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้า 1 ก้าวให้เยื้องกับเท้าขวาเล็กน้อย พร้อมเปิดส้นเท้าขวาขึ้น

จังหวะที่ 2 วางส้นเท้าขวาลงพร้อมเปิดปลายเท้าซ้าย

จังหวะที่ 3 ถอยเท้าซ้ายลงมาแนวเดียวกับเท้าขวาในตำแหน่งเดิมของเท้าซ้ายของท่าเตรียม

จังหวะที่ 4 ลากเท้าขวามาชิดกับซ้าย

จังหวะที่ 5 ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายแนวเดียวกับเท้าขวา 1 ก้าว

ครึ่งหลัง (การถอนหลัง)

พื้นฐานการเดินในจังหวะ ชะ ชะ ช่า สำหรับผู้หญิง

ครึ่งแรก (การถอยหลัง)

จังหวะที่ 1 ถอยเท้าขวาเฉียงไปทางซ้าย ให้เยื้องกับเท้าขวาเล็กน้อย พร้อมเปิดปลายเท้าซ้ายขึ้น

จังหวะที่ 2 วางปลายเท้าซ้ายลงพร้อมเปิดส้นเท้าขวา

จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวากลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เท้าขวาวางในท่าเตรียม

จังหวะที่ 4 ลากเท้าซ้ายเข้ามาชิดเท้าขวา

จังหวะที่ 5 ก้าวเท้าขวาไปทางขวาแนวเดียวกับเท้าซ้ายอีก 1 ก้าว

ครึ่งหลัง (การเดินหน้า)

จังหวะที่ 6 ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้า ให้เยื้องกับเท้าขวาเล็กน้อย พร้อมเปิดส้นเท้าขวาขึ้น

จังหวะที่ 7 วางส้นเท้าขวาลงพร้อมเปิดปลายเท้าซ้าย

จังหวะที่ 8 ถอยเท้าขวากลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เท้าขวาในจังหวะที่ 4

จังหวะที่ 9 ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายโดยเท้าขวาจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของท่าเตรียม

จังหวะที่ 10 ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายในตำแหน่งเดิมที่เท้าซ้ายวางในท่าเตรียม

จังหวะบอลรูม

เป็นจังหวะลีลาศที่เคลื่อนไหวด้วยการลากเท้าเลียดไปกับพื้นได้แก่

แทงโก้

จังหวะวอลซ์ (WALTZ)

การจับคู่      จับคู่แบบปิด

จังหวะดนตรี เป็นแบบ 3/4 ซึ่งโดยทั่วไปทำนองดนตรีจะช้า เสียงเบสและ

กลองจะชัดเจน ซึ่งจังหวะวอลซ์จะดัง พั่ม-แท๊ก-แท๊ก

การนับจังหวะ อาจจะใช้วิธีก้าวเท้าลีลาศตามจังหวะดนตรี พั่ม-แท๊ก-แท๊ก หรือ

จะใช้วิธีนับ 1-2-3 ก็ได้

การก้าวเท้า  จังหวะพั่ม หรีอ 1 ให้ก้าวด้วยปลายเท้าแล้วลงเต็มเท้า ส่วน

จังหวะแท๊ก-แท๊ก หรีอ 2-3 ให้ก้าวเท้าด้วยปลายเท้าเสร็จแล้วให้ยืดตัวขึ้น

พื้นฐานการเดินในจังหวะวอลซ์สำหรับผู้ชาย

การเริ่มด้วยเท้าซ้าย

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายตรงไปข้างหน้า 1 ก้าวประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาเฉียงไปทางขวา แล้ววางเท้าแนวเดียวกับเท้าซ้ายให้ห่างจากเท้าซ้ายประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 3 รวบเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา

การเริ่มด้วยเท้าขวา

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว ประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปทางซ้าย แล้ววางเท้าแนวเดียวกับเท้าขวาให้ห่างจากเท้าขวา ประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 3 รวบเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย

หมายเหตุ  การเริ่มต้นสำหรับผู้ชายจะเริ่มด้วยเท้าซ้ายในชุดแรก 3 จังหวะก่อน ต่อไปก็จะเริ่มชุดใหม่ด้วยเท้าขวาสลับกันไป หรือในช่วงการเริ่มด้วยเท้าขวาอาจจะเปลี่ยนมาเป็น การถอยหลังก็ได้โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการถอยหลังด้วยเท้าขวาของผู้หญิง

พื้นฐานการเดินในจังหวะวอลซ์สำหรับผู้หญิง

การถอยด้วยเท้าขวา

จังหวะที่ 1 ถอยเท้าขวาตรง ๆ 1 ก้าว ประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 2  ถอยเท้าซ้ายเฉียงไปทางซ้ายแล้ววางเท้าแนวเดียวกับเท้าขวาให้ห่างจาก เท้าขวาประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 3 รวบเท้าขวามาชิดเท้าซ้าย

การถอยด้วยเท้าซ้าย

จังหวะที่ 1  ถอยเท้าซ้ายตรง ๆ 1 ก้าวประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 2  ถอยเท้าขวาเฉียงไปทางขวาแล้ววางเท้าแนวเดียวกับเท้าซ้ายให้ห่างจากเท้าซ้ายประมาณ 1 ฟุต

จังหวะที่ 3  รวบเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา

หมายเหตุ    การเริ่มต้นสำหรับผู้หญิงจะเริ่มด้วยการถอยเท้าขวาในชุดแรก 3 จังหวะก่อนต่อไปก็จะเริ่มถอยด้วยเท้าสลับกันไป หรือในช่วงการถอยด้วยเท้าซ้ายอาจจะเปลี่ยนมาเป็น การเดินหน้าก็ได้ ซึ่งก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินหน้าด้วยเท้าซ้ายของผู้ชาย

จังหวะแทงโก้ (TANGO)

การจับคู่  จับคู่เริ่มต้นแบบพรอมเมอนาด

จังหวะดนตรี  เป็นแบบ 2/4 ซึ่งโดยทั่วไปทำนองดนตรีจะมีจังหวะทั้งช้า และเร็ว เสียงกลองจะดังชัดเจนมีเสียง ดังนี้ แท๊ก แท๊ก แท๊ก แทร่ แท๊ก

การจับจังหวะ  โดยทั่วไปพื้นฐานแทงโก้จะมี 8 จังหวะ ซึ่งจะใช้วิธีนับ 1-8 ก็ได้โดยแบ่ง 1 2-3-4 5-6-7 8 หรือ ช้า เร็ว-เร็ว-ช้า เร็ว-เร็ว-ช้า ช้า ซึ่งสรุปแล้ว จังหวะ 1,4,7,8 จะเป็นจังหวะ ช้า และจังหวะ 2,3,5,6 จะเป็นจังหวะเร็ว

การก้าวเท้า  ให้ก้าวเท้าเลียดพื้นช้า ๆ ในลักษณะทอดน่องในจังหวะช้า และก้าวเท้าในจังหวะเร็วโดยเริ่มออกในจังหวะแท๊กสุดท้าย เป็นจังหวะช้าทั้งหมด ระหว่างจังหวะช้าแต่ละช่วงให้ก้าวเร็ว ในจังหวะ 2,3 และ 5,6

พื้นฐานการเดินในจังหวะแทงโก้สำหรับผู้ชาย

จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายตามแนวทิศทางของการเต้นรำ

จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าขวาข้ามผ่านหน้าเท้าซ้ายไปในทิศทางเดิม

จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายอีกก้าวหนึ่ง

จังหวะที่ 4 ก้าวเท้าขวาเฉียงไปทางขวา พร้อมบิดลำตัวหันหน้าเฉียงเข้าหาด้านข้างฟลอร์

จังหวะที่ 5 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าตามแนวเฉียงฟลอร์เช่นเดิมเหมือนจังหวะที่ 4 จังหวะที่ 6 ก้าวเท้าขวามาวางใกล้ ๆ เท้าซ้ายให้ห่างกันเล็กน้อย

จังหวะที่ 7 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า

จังหวะที่ 8 ยกส้นเท้าขวาบิดไปทางขวาพร้อมดึงเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาพร้อมบิดลำตัวไปตามแนวทิศทางของการเต้นรำ

พื้นฐานการเดินในจังหวะแทงโก้สำหรับผู้หญิง

จังทวะที่ 1   ก้าวเท้าขวาไปทางขวาตามแนวทิศทางของการเต้นรำ

จังหวะที่ 2   ก้าวเท้าซ้ายข้ามผ่านหน้าเท้าขวาไปในทิศทางเดิม

จังหวะที่ 3   ก้าวเท้าขวาพร้อมบิดส้นเท้าหันหลังเฉียงเข้าข้างฟลอร์

จังหวะที่ 4   ถอยเท้าซ้ายไปตามแนวเฉียงเข้าข้างฟลอร์

จังหวะที่ 5   ถอยเท้าขวาตรงไปอีก 1 ก้าว

จังหวะที่ 6   ถอยเท้าซ้ายมาคู่เท้าขวาห่างกันเล็กน้อย

จังหวะที่ 7   ถอยเท้าขวาตรงไปอีก 1 ก้าว

จังหวะที่ 8   ยกส้นเท้าซ้ายบิดไปทางซ้ายพร้อมดึงเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายพร้อมบิดลำตัว ไปตามแนวทิศทางของการเต้นรำ

กีฬาลีลาศจึงเหมาะสมกับผู้คนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เพราะกีฬาลีลาศเป็นกีฬาที่ไม่มีความหนักจนเกินไป แถมยังได้พบปะผู้คนอื่น ๆ อีกมากมาย

ช่วยผ่อนคลายความเครียด

ลีลาศ นอกจากจะมีความสนุกสนานที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ดีแล้ว การเต้นไปตามจังหวะท่ามกลางเสียงเพลง ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่หดตึงเกิดการคลายตัวออก จึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มักจะรู้สึกเคร่งเครียดบ่อยๆ ลองมาเล่นลีลาศเพื่อความผ่อนคลายดูสิ

เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง   

แม้ว่าจะไม่ใช่กีฬาที่ต้องเล่นอย่างหนักหน่วงเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นๆ แต่ก็สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นได้ดีเหมือนกัน เพราะจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายแทบทุกส่วน ทั้งขา ข้อเท้า แขนและลำตัว ดังนั้นผู้ที่เล่นลีลาศบ่อยๆ จึงมักจะมีความแข็งแรงอยู่เสมอ และเป็นกีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่หมอห้ามไม่ให้ออกกำลังกายหนักๆ อีกด้วย

ฝึกการเข้าสังคมกับผู้อื่น    

การเล่นลีลาศ สามารถฝึกการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ ทำให้รู้จักการวางตัวเมื่อเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดความเขินอายจนเกินไปเมื่ออยู่ในกลุ่มคนเยอะๆ อีกด้วย เป็นกีฬาที่เหมาะกับผู้ที่เข้าสังคมไม่เก่งหรือคนที่ขี้อายขาดความมั่นใจในตัวเองที่สุด

สนับสนุนโดย : PG SLOT

เรียบเรียงโดย : Rositacorrer
เกมสนุกแถบได้ตัง : Slotxo , PGSLOT , PGSLOTGAME