กีฬา Jet Ski คือเสน่ห์การท้าทายเหนือผิวน้ำ

กีฬา Jet Ski คือเสน่ห์การท้าทายเหนือผิวน้ำ

กีฬา Jet Ski คือเสน่ห์การท้าทายเหนือผิวน้ำ เจ็ตสกี คือ เรือแข่ง หรือพาหนะที่ใช้เล่นกีฬาทางน้ำ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แถมมีนักกีฬาจ็ตสกีไทยไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับโลกมาไม่น้อย เพราะเจ็ตสกีเป็นกีฬาทางน้ำที่เล่นง่าย และปลอดภัย ถ้าว่ายน้ำเป็น ทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วน เพราะต้องใช้ร่างกายทั้งตัว ควบคุมเครื่องเล่น รวมถึงผู้เล่นต้องมีสมาธิและสติที่นิ่งเป็นอย่างยิ่ง บาคาร่า สูตรบาคาร่า

ระดับขั้นของนักกีฬา

กีฬา Jet Ski คือเสน่ห์การท้าทายเหนือผิวน้ำ


• ‘BEGINNER’ – นักกีฬาในขั้นเริ่มต้น 
• ‘NOVICE’ – นักกีฬาระดับมือใหม่ที่มีประสบการณ์แล้ว
• ‘EXPERT’ – นักกีฬาระดับกึ่งอาชีพ
• ‘PRO’ – นักกีฬาระดับมืออาชีพ
ในบางกรณี การแข่งขันจะอนุญาตให้นักกีฬาลงแข่งรวมขั้นกันได้ เช่น
• ‘AMATEUR’ – นักกีฬาที่รวมขั้นระหว่าง NOVICE และ EXPERT 
• ‘PRO-AM’ – นักกีฬาที่รวมขั้นระหว่าง EXPERT และ PRO

ประเภทของเรือเจ็ตสกี

 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
• ‘SKI’ – เรือเจ็ตสกีแบบยืน 
• ‘SPORT’ – เรือเจ็ตสกีแบบสปอร์ต (ผสมระหว่างเรือยืนและเรือนั่ง)
• ‘RUNABOUT’ – เรือเจ็ตสกีแบบนั่ง

ขนาดของเครื่องยนต์แข่งขัน (ซีซี)

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
• เครื่องยนต์ 800 ซีซี – 2 จังหวะ
• เครื่องยนต์ 1200 ซีซี – 2 จังหวะ
ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ~1600 ซีซี แต่ยังคงถูกจัดลงแข่งอยู่ในประเภท1200 ซีซี – 2 จังหวะ

ระดับของการปรับแต่งเครื่องยนต์แข่งขัน 

มี 4 ประเภท คือ


• รุ่น ‘STOCK’ คือ โดยรวมแล้วเรือเจ็ตสกีจะต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเดิมจากโรงงาน
• รุ่น ‘LIMITED’ คือ โดยรวมสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์-อะไหล่ แต่ไม่สามารถ MODIFIED ได้
• รุ่น ‘OPEN’ คือ โดยรวมสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์-อะไหล่ และ MODIFIED ได้
• รุ่น ‘MODIFIED’ คือ สามารถ MODIFIED ได้อย่างเต็มที่ แทงบอลออนไลน์ ภายใต้กฏการแข่งขันที่ปลอดภัย

รายละเอียดในการแต่งเครื่องยนต์รุ่นต่างๆ อยู่ในหนังสือกฎการแข่งขัน 
“IJSBA RULE BOOK” ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

การแข่งขันชนิดต่างๆ 

มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ประกอบด้วย
• ‘CLOSED COURSE’ – การแข่งขันที่หาผู้ชนะจากผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก
• ‘SLALOM’ – การแข่งขันแบบจับเวลา
• ‘FREE STYLE’ – การแข่งขันแสดงท่าทาง
• ‘ENDURANCE’ – การแข่งขันระยะทางไกล

การเรียกชื่อรุ่นการแข่งขัน ‘CLOSED COURSE’

ชื่อรุ่นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เช่น
: รุ่น ‘PRO RUNABOUT 800 OPEN’ คือ รุ่นนักแข่งระดับมืออาชีพ เรือเจ็ตสกีประเภทนั่ง
เครื่องยนต์ 800 ซีซี แต่งเครื่องยนต์แบบ OPEN

กติกาและขั้นตอนของการแข่งขัน ‘CLOSED COURSE’

การแข่งขันในแต่ละครั้ง จะจำกัดจำนวนเรือแข่งมากที่สุด 12 ถึงไม่เกิน 18 ลำ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ RACE DIRECTOR ในการแข่งขันรุ่นนั้นๆ กรณีที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวนมากกว่า 18 คน หรือจำนวนที่กำหนด จะแบ่งกลุ่มทำการแข่งขันในรอบคัดตัว (Qualifier) โดยมีรูปแบบการแข่งขันดังนี้

ที่มา : PG SLOT

1.ยกตัวอย่าง มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 24 คน ต้องแข่งขันรอบสุดท้าย 18 คน
• การแข่งขันรอบคัดตัว จะแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม (HEAT) กลุ่มละ 12 คน 
คัดนักกีฬาลำดับที่ 1 – 8 ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้าย = มีนักกีฬาผ่านเข้ารอบแล้ว 16 คน
นักกีฬาที่ตกรอบยังมีโอกาสอีกครั้งในการคัดตัว ‘LCQ.’ (Last Chance Qualifier)
• การแข่งขัน LCQ จะรวมนักกีฬาที่ไม่ผ่านเข้ารอบกลุ่มละ 4 คน มาคัดนักกีฬาลำดับที่ 1 – 2 (จาก 8 คน) ผ่านเข้ารอบเป็นโอกาสสุดท้าย
รวม ‘HEAT’ และ ‘LCQ’ มีนักกีฬาผ่านเข้ารอบ 18 คน
• การแข่งขันรอบสุดท้าย (MOTO) จะเป็นการแข่งขันแบบสะสมคะแนน (ดูได้จากตารางคะแนน)
ส่วนมากจะแข่งสะสมคะแนนรวมขั้นต่ำ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง (2 – 4 MOTO)

2. การปล่อยตัว : เรือแข่งจะต้องเรียงแถวหน้ากระดานอยู่ใน Starting Gate และจะต้องปฏิบัติ ตามกติกาดังต่อไปนี้

3. การวิ่งเข้าสู่ช่วง ‘HOLE SHOT’ : เมื่อนักกีฬาออกจากเส้นปล่อยตัวไปแล้ว และไม่มีการทำผิดกติกาใดๆ ห้ามมิให้นักกีฬาขับขี่ข้ามเลนของตนเอง บาคาร่า หรือ ‘Crossing lane’ นักกีฬาที่ทำผิดกติกาในข้อนี้ อาจได้รับการลงโทษโดยการจับ ‘Jump Start’ หรือ การลงโทษขั้นสูงสุด คือ ถูกเชิญให้ออกจากการแข่งขัน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ RACE DIRECTIOR

3.1 การเข้า ‘HOLE SHOT’ นักกีฬาใน GATE ซ้าย และขวาจะต้องวิ่งมุ่งหน้าเข้าทุ่น HOLE SHOT ในเส้นทางของตนเองเท่านั้น โดยเรือที่อยู่ในจุดสตาร์ทตั้งแต่ช่องเลนที่ 2 ไป จะต้องเปิดช่องซ้ายสุดไว้ไม่ต่ำกว่า 1 ช่องเลนเสมอ และเลี้ยวซ้ายวิ่งตามเส้นทางบังคับ เมื่อผ่านกลับมาหน้ากรรมการ ถือเป็นการวิ่งผ่านรอบที่ 1 (โดยปกติจะแข่งประมาณ 8 – 12 รอบ)

3.2 นักกีฬาใน GATE ขวา ทั้งหมด ช่วงรอบที่ 1 จะต้องใช้เส้นทาง ด้านนอกเท่านั้น

3.3 นักกีฬาใน GATE ซ้าย ทั้งหมด ช่วงรอบที่ 1 จะต้องใช้เส้นทาง ด้านในเท่านั้น
(หมายเหตุ – รูปแบบเส้นทางแข่งขันปกติ ดูได้จากเอกสาร ‘ I ’)
(และสนามแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่)

4. กติการะหว่างการแข่งขัน :

4.1 การถูกน็อครอบ – จะต้องหลีกทางให้เรือของนักกีฬาที่กำลังน็อครอบผ่านไปก่อน

4.2 กรณีเรือหมุน – จะต้องให้ทางแก่เรือที่ตามมาอย่างกระชั้นชิดไปก่อน และพยายามกลับมาในทิศทางเดิมเพื่อแข่งขันต่อไป

4.3 การที่จะนำเรือเข้าสู่เลนด้านใน – ต้องไม่เป็นการปาดตัดหน้าเรือนักกีฬาลำอื่น
อย่างกระชั้นชิด

4.4 กรณีนักกีฬาตกน้ำ – จะต้องแสดงสัญญาณมือโดยการชูมือขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงว่า
ไม่ได้รับบาดเจ็บ และต้องการจะทำการแข่งขันต่อไป

หมายเหตุ : นักกีฬาที่มีอายุระหว่าง 14 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี การลงแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันได้

สัญญาณธงในการแข่งขัน ‘CLOSED COURSE’

• สัญญาณการหมุนธง ณ จุดสตาร์ต หมายถึง การอนุญาตให้ติดเครื่องยนต์
• สัญญาณการชี้ธงไปยังนักกีฬา ณ จุดสตาร์ต หมายถึง เรือลำดังกล่าวกำลังทำผิดกติกาอยู่
• ธงสีเขียว หมายถึง ดำเนินการแข่งขันต่อไป
• การไขว้ธงเครื่องหมายกากบาท หมายถึง การแข่งขันได้ผ่านมาแล้วครึ่งทาง ยังเหลือระยะทางอีกครึ่งหนึ่งที่จะต้องทำการแข่งขันต่อไป
• ธงสีน้ำเงิน หมายถึง มีนักกีฬาที่ขับขี่ ‘น๊อครอบ’ ตามมาด้านหลัง จะต้องหลีกทางให้
• ธงสีดำ หมายถึง การเชิญให้ออกจากการแข่งขัน
• ธงขาว หมายถึง เหลือระยะทางอีกเพียง 1 รอบ จะถึงเส้นชัย
• ธงหมากรุก หมายถึง การเข้าเส้นชัย

กติกาและลักษณะหลักของแผนผังสนาม ‘CLOSED COURSE’ (ปกติ)

• นักกีฬาในประตูซ้าย – ในช่วงรอบที่ 1 ต้องวิ่งเส้นทางด้านใน (ทุ่น 1 – 9)
• นักกีฬาในประตูขวา – ในช่วงรอบที่ 1 ต้องวิ่งเส้นทางด้านนอก (ทุ่น 10 – 20 ยกเว้น ทุ่น 15, 19)
• หลังจากผ่านรอบที่ 1 นักกีฬาสามารถเลือก OPTION ใน (ทุ่น 6 – 9) หรือ 
OPTION นอก (ทุ่น 15 – 20 ยกเว้น ทุ่น 19) ก็ได้
• สนามแข่งขันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบ แต่รูปแบบรอบที่ 1 และ ‘OPTION’ จะยังคงเหมือนเดิม

กีฬา Jet Ski คือเสน่ห์การท้าทายเหนือผิวน้ำ

สนับสนุนโดย : PG SLOT

เรียบเรียงโดย : Rositacorrer บาคาร่า สูตรบาคาร่า

เกมสนุกแถบได้ตัง : Slotxo , PGSLOT , PGSLOTGAME